فرآورده های گوشتی ژوله  فرآورده های گوشتی ژوله
همبرگر هالوپینو ژوله

محصولات

همبرگر هالوپینو 60% گوشت قرمز

معــرفی محصــولات فرآورده های گوشتی ژوله

معــرفی محصــولات


معــرفی محصــولات فرآورده های گوشتی ژوله  فرآورده های گوشتی ژوله  فرآورده های گوشتی ژوله

ارسال دیدگاه


  فرآورده های گوشتی ژوله
|

با کارشناسان ما در تماس باشید